5 Şubat 2016 Cuma

Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretimi

Yasal Şartlar
Lisanssız elektrik üretimi, elektrik abonelerine kendi elektriklerini üretip ihtiyaç fazlası elektriği satma imkanı veren, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına dayalı özel bir sistemdir.
Bu süreci düzenleyen yasal çerçeve Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. maddesidir. Bu maddeye göre; rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle veya konjenerasyon enerjisine dayalı üretim tesislerinden (i) kurulu gücü azami 1 megavatlık üretim tesisleri ve (ii) ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan üretim tesisleri lisans alma yükümlülüğünden muaf olarak faaliyet gösterebilecektir. Ayrıca Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesi ve Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Tebliğ’in 4. maddesi de lisans alma yükümlülüğüne ilişkin muafiyet gereklilikleri, elektrik üretimi amacıyla şirket kurma ve söz konusu muafiyetten yararlanacak üretim tesislerinin listelenmesi konularında süreci ve prosedürü düzenlemektedir;
  • Sadece elektrik abonesi olmak kaydıyla her bir gerçek veya tüzel kişi lisanssız elektrik üretimi tesisi kurabilmektedir,
  • Her bir elektrik aboneliği üzerinden temsil edilen her bir tüketim noktası için 1 megavata kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üreten sadece bir üretim tesisi kurulabilir,
  • Ayrıca birkaç tüketim noktası üzerinden kurulacak olan tesislerin de toplam kapasitelerinin 1 megavatı geçmemesi şartıyla birden fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurulabilir,

Burada önemli olan bir diğer nokta elektrik üretimi ile tüketiminin gerçekleştiği yerlerin aynı dağıtım bölgesi içinde olması gerektiğidir.
Lisanssız elektrik üretimi kişi veya kuruluşların kendi ihtiyaçları olan elektriği üretmelerini amaçlamaktadır. Fakat üretilen enerjinin ihtiyaç fazlası kısmı, enerji rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle veya konjenerasyon ile elde edilmiş ise, Yenilenebilir Enerji Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizmasında belirtilen fiyatlar ile 10 yıl boyunca şebeke/dağıtım şirketine satılabilecektir. İhtiyaç fazlası enerji ikili anlaşmalar yapılarak tedarik edilemez ve satılamaz, sadece şebeke/lisanslı dağıtım şirketlerine satılabilir.

Başvuru Süreci
Lisanssız elektrik üretimi için Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğe ekli Lisanssız Üretim Başvuru Formu doldurarak başvuru yapılır. Bu forma ek olarak; tesisin yapılacağı taşınmazın tapu kaydı veya kira sözleşmesi, teknik bağlantı şeması ve başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz da başvuru esnasında ilgili yerel dağıtım şirketine ya da ilgili Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibine verilir. Başvurular başvuruyu takip eden aydan itibaren 20 gün içinde değerlendirilip sonuçlandırılır. Lisanssız elektrik üretim süreci ve şartları, lisanslı elektrik üretim sistemine kıyasla bireysel yatırımcılara daha uygun bir sistem olması ve ayrıca bu alandaki teşvikler nedeniyle yatırımcılar açısından daha avantajlı ve büyük kar potansiyeli olan bir alandır.

Genser Mühendislik

    İzmir, 2016Hiç yorum yok:

Yorum Gönder